V Hlinsku slavnostně spustili nový biokotel!

Dne 28.4.2014 byl na centrální kotelně v Hlinsku slavnostně uveden do provozu nový kotel na spalování biomasy. V pořadí již druhý kotel na tomto zdroji, tentokrát o výkonu 2,0 MW, vyrobila a dodala firma TTS z Třebíče. Kotel bude sloužit na spalování regionálních dřevních biopaliv, (zejména lesní štěpky, pilin a dřevních odřezků). Teplo z kotelny vytápí přibližně 1500 bytů, ZŠ, MŠ a další objekty. Nově bude teplo vyrobeno výhradně z biomasy, plyn zůstává pouze jako rezerva. Tímto krokem dojde v Hlinsku ke stabilizaci ceny tepla pro odběratele, kdy mnohé teplárny budou nuceny reagovat na nižší tržby způsobeny předešlou teplou zimu. Slavnostního aktu se kromě zástupců provozovatelů a města zúčastnili také poslanci ČR v čele s bývalým ministrem průmyslu a obchodu Milanem Urbanem.