V Dobrušce dokončena rekonstrukce kotelny na biomasu

V průběhu března 2015 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci kotelny v Dobrušce. V rámci akce, kde byla třebíčská firma TTS generálním dodavatelem díla se provedli stavební úpravy objektu staré uhelné kotelny a následně byl instalován teplovodní kotel typu VESKO-B na spalování dřevní biomasy (štěpky) o výkonu 3 MW vč. instalace elektrofiltru. Veškeré práce byly dokončeny v září 2015, čímž mohla být zahájena dodávka tepla v rámci nové topné sezony.