AKTUALITY

Město Bilopillya na Ukrajině je další město, které se zbavilo závislosti na plynu a přechází na místní paliva

Ve městě Bilopillya v oblasti Sumy na Ukrajině byla modernizována kotelna: byl instalován kotel VESKO-B české firmy TTS boilers o výkonu 2 MW. Slavnostní otevření zrekonstruované kotelny proběhlo v únoru tohoto roku, kotelna bude nově fungovat na dřevní biomasu a veškeré teplo bude dodávat městu.

Ve Dřítni se modernizuje kotelna na biomasu vč. SZT systému

Dříteň je střední obec v těsné blízkosti Jaderné elektrárny Temelín, kde žije přibližně 1600 obyvatel. Systém centrálního vytápění tam byl vybudován již v roce 2002, obec tehdy zrealizovala jeden z pilotních projektů centrální kotelny na spalování dřevní biomasy v ČR vůbec.

TTS se vrací na Ukrajinu

Začátkem roku 2020 byl podepsán kontrakt na dodávku kotle na biomasu pro východoukrajinské město Bilopillja.

Druhý kotel v Dukovanech v provozu

V březnu 2020 byly dokončeny veškeré montážní a stavební práce na realizaci druhého kotle na spalování dřevní biomasy na centrální kotelně v obci Dukovany.

Druhá etapa výstavby kotelny v Dukovanech

Začátkem roku 2019 byly započaty práce na realizaci II. etapy projektu výstavby kotelny na biomasu a teplofikace obce Dukovany.

Elektrofiltr pro kotelnu Bystřice n. Pernštejnem

Další z instalací systému odprášení tuhých látek ze spalin kotlů na spalování biomasy jsme dokončili na centrální kotelně v Bystřici nad Pernštejnem.

PF 2019

Děkujeme za přízeň a spolupráci v uplynulém roce, přejeme krásné a pohodové prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví!

Elektrofiltr pro Ždírec n. Doubravou

Ve Ždírci nad Doubravou jsme koncem července 2018 dokončili instalaci elektrostatického odlučovače pro kotelnu na spalování dřevní biomasy.

Kotelna na biomasu v Dlouhé Vsi

Jubilejní 60. kotel na spalování biomasy třebíčské produkce TTS boilers byl vyroben a dodán zákazníkovi z Dlouhé Vsi u Sušice.

V Dukovanech začali topit biomasou

Další kotel na biomasu výrobce TTS boilers byl zprovozněn v obci Dukovany na Vysočině.

Slavnostní zapálení kotle ve městě Ostrov

Dne 21.7.2016 byl slavnostně uveden do provozu nově vybudovaný kotel na dřevní štěpku typu VESKO-B o výkonu 8 MW společnosti Ostravská teplárenská, a.s.

Kotel VESKO-B pro slovenské Medzilaborce

V červnu 2016 byla dokončena montáž kotle na dřevní biomasu pro východoslovenské město Medzilaborce.

Slavnostní otevření kotelny v Trebišově

Dne 25.5.2016 byla v Trebišově slavnostně otevřená nová kotelna.