AKTUALITY

TTS se vrací na Ukrajinu

Začátkem roku 2020 byl podepsán kontrakt na dodávku kotle na biomasu pro východoukrajinské město Bilopillja.

Druhý kotel v Dukovanech v provozu

V březnu 2020 byly dokončeny veškeré montážní a stavební práce na realizaci druhého kotle na spalování dřevní biomasy na centrální kotelně v obci Dukovany.

V Kysuckém Novém Mestě zvýšili podíl využití biomasy

Dalším významným zákazníkem pro třebíčskou TTS boilers je společnost KYSUCA s.r.o., která je provozovatelem SZT ve západoslovenském Kysuckém Novém Mestě.

Druhá etapa výstavby kotelny v Dukovanech

Začátkem roku 2019 byly započaty práce na realizaci II. etapy projektu výstavby kotelny na biomasu a teplofikace obce Dukovany.

Elektrofiltr pro kotelnu Bystřice n. Pernštejnem

Další z instalací systému odprášení tuhých látek ze spalin kotlů na spalování biomasy jsme dokončili na centrální kotelně v Bystřici nad Pernštejnem.

PF 2019

Děkujeme za přízeň a spolupráci v uplynulém roce, přejeme krásné a pohodové prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví!

Elektrofiltr pro Ždírec n. Doubravou

Ve Ždírci nad Doubravou jsme koncem července 2018 dokončili instalaci elektrostatického odlučovače pro kotelnu na spalování dřevní biomasy.

Kotelna na biomasu v Dlouhé Vsi

Jubilejní 60. kotel na spalování biomasy třebíčské produkce TTS boilers byl vyroben a dodán zákazníkovi z Dlouhé Vsi u Sušice.

V Dukovanech začali topit biomasou

Další kotel na biomasu výrobce TTS boilers byl zprovozněn v obci Dukovany na Vysočině.

Slavnostní zapálení kotle ve městě Ostrov

Dne 21.7.2016 byl slavnostně uveden do provozu nově vybudovaný kotel na dřevní štěpku typu VESKO-B o výkonu 8 MW společnosti Ostravská teplárenská, a.s.

Kotel VESKO-B pro slovenské Medzilaborce

V červnu 2016 byla dokončena montáž kotle na dřevní biomasu pro východoslovenské město Medzilaborce.

Slavnostní otevření kotelny v Trebišově

Dne 25.5.2016 byla v Trebišově slavnostně otevřená nová kotelna.

První parní kotel TTS spuštěn na Slovensku

Ve slovenském Fiľakovu byl zprovozněn vůbec první parní kotel typu Vesko-B.

V Dobrušce dokončena rekonstrukce kotelny na biomasu

V průběhu roku 2015 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci kotelny v Dobrušce.